Keluarkan dana: OANDA Pasaran Global

Apakah yang perlu saya ingat sebelum membuat permintaan pengeluaran?

 1. Memandangkan kami kadangkala perlu menghubungi anda tentang pengeluaran anda, kami menggalakkan anda memantau peti masuk e-mel anda dengan teliti (termasuk folder sampah anda).

 2. Setiap kali anda meminta pengeluaran, anda harus ingat bahawa pengeluaran boleh mencetuskan penutupan margin jika anda tidak lagi mempunyai dana yang mencukupi pada akaun anda untuk mengekalkan kedudukan terbuka anda.

 3. Pengeluaran tertakluk kepada peraturan hierarki kami. Jika anda telah mendeposit menggunakan berbilang kaedah, anda mesti menghabiskan jumlah amaun deposit asal dalam susunan berikut:

  1. Kad kredit/debit

  2. Neteller

  3. Skrill

  4. Pindahan bank atau wayar

 4. Sebarang wang yang berada pada kredit akaun pendaratan anda (yang tidak termasuk sebarang bonus atau kredit dagangan) akan dipindahkan kepada anda atas permintaan, tertakluk kepada anda memenuhi keperluan margin yang berkaitan dan permintaan dokumentasi. Selain itu, mesti tiada jumlah tertunggak yang perlu dibayar daripada anda.

 5. Pengeluaran daripada akaun pendaratan anda hendaklah dibuat ke sumber/akaun yang sama yang anda gunakan untuk membiayai akaun anda. Jika anda telah menghantar dana kepada kami daripada lebih daripada satu akaun bank, kami akan, mengikut budi bicara kami, membayar sebarang jumlah yang dikeluarkan daripada akaun pendaratan anda kepada salah satu akaun bank yang menerima dana tersebut.

 6. Di mana berkenaan, kami akan memulangkan wang kepada kad kredit/debit anda dalam bentuk bayaran balik kad. Ini bermakna permintaan pengeluaran anda mungkin dibahagikan kepada beberapa pembayaran untuk membayar balik setiap transaksi deposit individu anda.

 7. Permintaan pengeluaran lebih daripada AS$9000 akan dihadkan jika anda tidak memberikan dokumentasi yang diperlukan.

Masih ada soalan? Berbual dengan ejen.

Keluarkan dana: OANDA Pasaran Global