Tôi sẽ ký hợp đồng với văn phòng nào khi tôi đăng ký mở Tài khoản OANDA?

Văn phòng OANDA của quý vị dựa trên quốc gia cư trú. Vui lòng lưu ý rằng các đơn đăng ký tài khoản của chúng tôi được xử lý theo các quy định và yêu cầu pháp lý.

OANDA mở tài khoản cho khách hàng đến từ hầu hết các quốc gia, nhưng chúng tôi rất tiếc khi không thể xem xét đơn đăng ký từ cư dân của một vài quốc gia ở thời điểm hiện tại. Quý vị có thể xác nhận khả năng đăng ký bằng cách truy cập vào trang đăng ký của chúng tôi và nhập quốc gia cư trú của quý vị trên trang đăng ký tài khoản.

Tất cả các đơn đăng ký được đánh giá từng đơn một và có ít khả năng đơn đăng ký của quý vị không thành công, bất kể nơi mà quý vị đang cư trú. Dưới đây là danh sách các văn phòng của OANDA:

Bạn vẫn còn thắc mắc? Hãy trò chuyện với nhân viên chăm sóc khách hàng.