Khắc phục sự cố

Nền tảng giao dịch trên máy tính của OANDA đã ngừng hoạt động. Nếu bạn đăng ký tài khoản với OANDA kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2023, bạn sẽ không thể tải nền tảng này. Nếu bạn đăng ký tài khoản với OANDA trước ngày 20 tháng 1 năm 2023, bạn có thể tiếp tục sử dụng nền tảng giao dịch trên máy tính.

Trong mục này:

Bạn vẫn còn thắc mắc? Hãy trò chuyện với nhân viên chăm sóc khách hàng.