Giao dịch CFD cổ phiếu với OANDA Global Markets Ltd

Giao dịch CFD cổ phiếu có nghĩa là bạn không nắm giữ cổ phiếu thực; bạn sẽ chỉ giao dịch hiệu suất của tài sản cơ sở.

Bạn có thể giao dịch CFD Cổ phiếu được cung cấp trên các nền tảng MetaTrader 5 (máy tính để bàn, web, máy tính bảng và thiết bị di động) và OANDA (chỉ dành cho thiết bị di động).